Καθαρισμοί Δεξαμενων Καυσίμων

Η PELCO διαθέτοντας τον απαραίτητο και σύγχρονο εξοπλισμό είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον καθαρισμό δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων.

Η διαδικασία περιλαμβάνει εν συντομία τα ακόλουθα στάδια:

  • Δειγματοληψία και εργαστηριακή ανάλυση των υπολειμμάτων της δεξαμενής
  • Επιλογή των κατάλληλων χημικών για τον καθαρισμό της δεξαμενής
  • Χρήση κατάλληλου εξοπλισμού (αντιεκρηκτικές αντλίες ) για την άντληση των υγρών και αντλήσιμων πετρελαιοειδών καταλοίπων της δεξαμενής.
  • Συλλογή και μεταφορά με ιδιόκτητα και πιστοποιημένα κατά ADR βυτιοφόρα οχήματα των αντλήσιμων καταλοίπων προς τις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις της PELCO με σκοπό την επεξεργασία τους.
  • Χρήση κατάλληλου εξοπλισμού ( πιεστικά νερού και κατάλληλα επιλεγμένων χημικών ) για τον καθαρισμό των στερεών υπολειμμάτων του πυθμένα και των τοιχωμάτων της δεξαμενής.
  • Συλλογή και μεταφορά με ιδιόκτητα και πιστοποιημένα κατά ADR βυτιοφόρα οχήματα, των υγρών αποβλήτων και αιωρημάτων του καθαρισμού, προς τις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις της PELCO με σκοπό την επεξεργασία τους.
  • Επανέναρξη του κύκλου καθαρισμού εφόσον κριθεί απαραίτητο.
  • Έκδοση πιστοποιητικού Gas Free.
  • Έκδοση πιστοποιητικού επεξεργασίας/αξιοποίησης των προερχόμενων από τον καθαρισμό αποβλήτων.

Το έμπειρο προσωπικό της PELCO, o ιδιόκτητος και σύγχρονος εξοπλισμός άντλησης και καθαρισμού, καθώς και η δυνατότητα των εγκαταστάσεων μας ως προς την υποδοχή, επεξεργασία και αξιοποίηση των αποβλήτων από τη διαδικασία του καθαρισμού των δεξαμενών καυσίμου, δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία μας να παρέχει μια ολοκληρωμένη και με σεβασμό στο περιβάλλον λύση, με χαμηλό κόστος, άμεση απόκριση, και έκδοση όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών που η Κοινοτική και Ελληνική νομοθεσία επιβάλλει.