Ασφάλεια και Περιβάλλον

Σε όλες μας τις ενέργειες, η Ασφάλεια και το Περιβάλλον είναι πρωταρχικοί στόχοι μας. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποί μας αισθάνονται ασφάλεια όπως επίσης ότι συντελούμε αποτελεσματικά και ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ως εκ τούτου, οποιοσδήποτε και οπουδήποτε εργάζεται για εμάς, είναι υπεύθυνος στο να ακολουθεί σωστά τους κανόνες της Υγιεινής, της Ασφάλειας και του Περιβάλλοντος. Οι καλές επιδόσεις στους παραπάνω τομείς, καθώς και η υγεία και η ασφάλεια οποιουδήποτε εργάζεται για εμάς, είναι σημαντικά για την επιτυχία μας.

Σε όλες μας τις ενέργειες και επιχειρήσεις επιδιώκουμε:

Απόλυτη συμμόρφωση με όλες τις νομικές απαιτήσεις και υπερκάλυψη των προσδοκιών οπουδήποτε λειτουργούμε ανά τον κόσμο.

Παροχή ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, προστατεύοντας τους εαυτούς μας, τα πάγιά μας, και τις επιχειρήσεις μας, από κινδύνους τραυματισμών, απώλειας ή καταστροφής, από εγκληματικές ή εχθρικές ενέργειες.

Εξασφάλιση ότι όλοι οι υπάλληλοί μας, οι εργολάβοι και υπόλοιποι συνεργάτες μας είναι σωστά ενημερωμένοι, σωστά εκπαιδευμένοι και δεσμευμένοι στο να βελτιώνουν τις διαδικασίες της Υγιεινής, της Ασφάλειας και του Περιβάλλοντος. Αναγνωρίζουμε ότι η ασφαλής λειτουργία των επιχειρήσεών μας βασίζεται όχι μόνο σε ένα τεχνολογικά σωστό εξοπλισμό, αλλά και σε ικανούς ανθρώπους και μια ενεργή δραστηριοποίηση στους τομείς της Υγιεινής, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, και στο ότι καμία ενέργεια δεν είναι τόσο σημαντική που να μην μπορεί να γίνει με ασφάλεια.

Εξασφάλιση ότι οι διαδικασίες υπάρχουν και λειτουργούν σωστά. Παρότι όλοι οι υπάλληλοι και εργολάβοι είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των κανόνων Ασφαλείας, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατανόηση και διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την Ασφάλεια.

Πλήρη συμμετοχή στην αναγνώριση και εκτίμηση κινδύνων, εσωτερικούς ελέγχους διασφάλισης και δελτία αναφοράς ανασφαλών καταστάσεων.

Εξασφάλιση της εμπιστοσύνης του κοινού για την ακεραιότητα των ενεργειών μας. Θα αναφέρουμε ανοιχτά τις επιδόσεις μας και θα συμβουλευόμαστε εξωτερικούς συνεργάτες και φορείς για να βελτιώσουμε την κατανόηση θεμάτων σχετικών με την ασφάλεια.

Προσδοκούμε από όλους τους συνεργάτες μας να αναγνωρίσουν ότι μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία και την φήμη μας και ότι πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με τα δικά μας πρότυπα. Τέλος θα διασφαλίσουμε ότι οι εργολάβοι μας υποστηρίζουν πλήρως τη δέσμευσή μας ως προς την Ασφάλεια.