Παραγωγή και συσκευασία πρωτογενών λιπαντικών και γράσων με το όνομα “PELCO”

Τα λιπαντικά και τα γράσα αποτελούν παράδοση στη οικογένεια του κ. Δ. Λειβαδάρου, Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας. Ο πατέρας του, συμμετείχε από το 1935, στην ίδρυση και λειτουργία της πρώτης μονάδας διύλισης και παραγωγής λιπαντικών στην Ελλάδα (ΕΛΒΥΝ), μέχρι το 1985. Κατά την ίδια χρονική περίοδο, όλες οι μονάδες ανακύκλωσης ορυκτελαίων, παραγωγής γράσου, παραγωγής λιπαντικών καθώς και ανακαίνισης χρησιμοποιημένων βαρελιών, στην Ελλάδα, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από την ίδια οικογένεια. Στο εξωτερικό συμμετείχαν στην εγκατάσταση μίας νέας μονάδας διύλισης στην Χάιφα-Ισραήλ και στην εγκατάσταση μονάδας παραγωγής γράσων λιθίου στην Γαλλία.

Η ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε παράγει μία πλήρη σειρά λιπαντικών προϊόντων που ήδη έχει παρουσιάσει στην αγορά με το όνομα PELCO. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων νέας γενιάς, που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες λίπανσης της Aυτοκίνησης, της Βιομηχανίας, της Γεωργίας καθώς διαφόρων ειδικών εφαρμογών. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει και ειδικές ανάγκες πελατών με προϊόντα “Tailor Made”.

Διασφάλιση ποιότητας

Η ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε εγγυάται την απόλυτα ελεγμένη ποιότητα των προϊόντων της σε όλες τις φάσεις παραγωγής. Με το άριστα εξοπλισμένο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου που διαθέτει για την διεξαγωγή των απαιτούμενων ελέγχων κατά ASTM, διασφαλίζεται η ποιότητα των πρώτων υλών και των παραγόμενων προϊόντων, ενώ υποστηρίζεται και η ανάπτυξη νέων.

Όλα τα προϊόντα PELCO ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των διεθνών έγκυρων οργανισμών που ελέγχουν τα λιπαντικά: American Petroleum Institute (API), Association des Constructeurs Europeen d’ Automobiles (ACEA), International Standards Organization (ISO), (JASO), του Αμερικάνικου Στρατού (U.S. Military) και των μεγαλύτερων κατασκευαστών αυτοκινήτων (Volkswagen- VW, Mercedes Benz-MB, Ford κ.ά.). Τα συνθετικά λιπαντικά έχουν την έγκριση και την πιστοποίηση της BMW. Η συνεχής προσήλωση της εταιρίας στην ποιότητα, επιβεβαιώνεται με την στρα¬τιωτική πιστοποίησή της ως επίσημη προμηθεύτρια εταιρία Λιπαντικών Ορυ¬κτελαίων, Γράσων και Χημικών Προϊόντων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και του ΝΑΤΟ, καθώς και με την εγγραφή της στα μητρώα των Ελλήνων Κατα¬σκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ) και στα μητρώα του NATO (NAMSA). Επιπρόσθετα, η εταιρία βρίσκεται σε συνεργασία με το Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Υψηλών Θερμοκρασιών στη Πάτρα (Ε.Ι.ΧΗ.Μ.Υ.Θ.), με σκοπό να επεκτείνει την έρευνα στον τομέα των λιπαντικών και των γράσων σύμφωνα με τις μεθόδους ASTM.

Ακόμα, ο μηχανολογικός εξοπλισμός της εταιρίας έχει σχεδιαστεί και λειτουρ¬γεί σε συμφωνία με τις Κοινοτικές Οδηγίες για την προστασία του περιβάλλο¬ντος. Έτσι εξασφαλίζεται ότι όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας βρίσκονται σε συμφωνία με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές.

Δυναμική δραστηριότητα

Η εταιρία διακινεί τα προϊόντα της στην ελληνική αγορά μέσω δικτύου τοπικών αντιπροσώπων. Στόχος της είναι η ανάπτυξη δικτύου αντιπροσώπων (χονδρεμπόρων) της σε κάθε Νομό της Χώρας και η απ’ ευθείας πώληση σε βαρείς χρήστες, όπως, για παράδειγμα, κατασκευαστικές εταιρίες, βιομηχανίες και φορείς του δημόσιου τομέα. Η εταιρία έχει έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό και οι προσπάθειες της εμπορικής διεύθυνσης προς την κατεύθυνση αυτή έχουν ήδη αποφέρει καρπούς. Έχει συνάψει συμβόλαια μηνιαίων επαναλαμβανόμενων πωλήσεων προς επιλεγμένες αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και την Αγγλία και έχει συμμετάσχει σε ανοιχτούς διαγωνισμούς στο εξωτερικό όπου ανταγωνίζεται σε ίσους όρους προς εταιρίες διεθνώς καθιερωμένες .

Διαθέτοντας ως επικεφαλής στελέχη με εκτεταμένη και πολύχρονη εμπειρία στον τομέα των λιπαντικών, η εταιρία επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση όλων των προϊόντων και υπηρεσιών PELCO, εξασφαλίζοντας την απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια στους πελάτες της. Στο πλαίσιο αυτό, η ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε με την εμπειρία, την γνώση και την εξειδίκευση που διαθέτει, αποσκοπεί τόσο στην ικανοποίηση των πελατών της, όσο και στην περαιτέρω ανάπτυξή της και την καταξίωση των προϊόντων PELCO, στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, μέσω της εμπειρίας, γνώσης και εξειδίκευσης που διαθέτουμε, στοχεύουμε τόσο στην ικανοποίηση των πελατών μας, όσο και στην περαιτέρω ανάπτυξη της ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε και καταξίωση των προϊόντων PELCO, στην ελληνική και διεθνή αγορά.