Δραστηριότητες της εταιρείας Λιπαντικά Αχαΐας

  • Παραγωγή και συσκευασία πρωτογενών λιπαντικών και γράσων με το όνομα “PELCO” για τις ανάγκες λίπανσης της Aυτοκίνησης, της Βιομηχανίας, της Γεωργίας καθώς διαφόρων ειδικών εφαρμογών.
  • Συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, αναγέννηση - αξιοποίηση αποβλήτων ελαίων και αποβλήτων υγρών καυσίμων, καθώς και αποβλήτων από την μορφοποίηση και τη φυσική και χημική επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων και πλαστικών, κεφάλαια 12, 13 του ΕΚΑ (Ευρωπαικός Κατάλογος Αποβλήτων).
  • Συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και διασυνοριακή μεταφορά συσκευασμένων επικινδύνων αποβλήτων για περαιτέρω εργασίες διάθεσης ή αξιοποίησης σε νόμιμους αποδέκτες στο εξωτερικό.