Ενδεικτικό Πελατολόγιο

Η συνεχής και αδιάλειπτη συνεργασία μας με μεγάλες βιομηχανικές μονάδες στην συλλογή και επεξεργασία των επικινδύνων αποβλήτων που παράγουν, αποδεικνύουν τις δυνατότητες και την πραγματική συμβολή της εταιρείας στην προστασία του περιβάλλοντος. Ενδεικτικά αναφέρονται, ΕΛΒΑΛ Α.Ε., ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., FITCO A.E., ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε., ΑΝΟΞΑΛ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., ΙΜΑΣ Α.Ε., ΜΑΙΛΛΗΣ ΑΕΒΕ, ΣΥΡΜΑ Α.Ε., ΜΕΤΚΑ, ΔΕΗ Α.Ε.,CROWN HELLAS CAN, ΒΕΑΛ Α.Ε., ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., ΤΕΡΝΑ ΑΕ, ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. Επίσης, έχουν συναφθεί συμφωνίες με φορείς διαχείρισης λιμανιών για την παραλαβή επικινδύνων αποβλήτων που παράγονται από πλοία.