ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε.

Η PELCO ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΧΑΪΑΣ ΑΕ ιδρύθηκε το 1997 με έδρα της τη ΒΙ.ΠΕ Πατρών. Η διαχείριση επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων καθώς η παραγωγή και εμπορία λιπαντικών και γράσων αποτελούν τις βασικές δραστηριότητες της.

Το σημαντικό έργο της ξεκίνησε με τη παραγωγή λιπαντικών και γράσων. Η συνεχής προσήλωση της εταιρείας στην ποιότητα, επιβεβαιώνεται μόλις τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, με τη πιστοποίησή της ως επίσημη προμηθεύτρια εταιρεία λιπαντικών ορυκτελαίων, γράσων και χημικών προϊόντων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και του ΝΑΤΟ.

Έχοντας σαν στόχο της την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων της σύγχρονης βιομηχανίας, η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της στον τομέα της διαχείρισης επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων.

Η PELCO αδειοδοτήθηκε , επένδυσε , επεκτάθηκε και συνεχίζει να αναπτύσσεται με νέες κτηριακές εγκαταστάσεις, σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, έμπειρο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό στους τομείς της συλλογής , μεταφοράς , αποθήκευσης , καθώς στην επεξεργασία – αξιοποίηση και τελική διάθεση των επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων ( ΕΚΑ ).

Η πολύχρονη εμπειρία καθώς και η στοχευμένη δράση της εταιρείας στο πεδίο της ασφαλούς περιβαλλοντικής διαχείρισης καθιστούν την PELCO μια εταιρεία σύγχρονων προδιαγραφών, στην αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων της βιομηχανίας με απόλυτα ολοκληρωμένο, άμεσο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.